Disclaimer

 Er wordt gewerkt op professionele basis. Dat houdt in dat ik producten review naar waarheid. Daarnaast zal er bij advertorials aangeduid worden dat het om gesponsorde content gaat. Bij winacties behoud twINSTYLEblog het recht om -wanneer binnen veertien dagen de winnaar geen contact met twINSTYLEblog opneemt- zelf een nieuwe winnaar te kiezen, en gaan de rechten van de winnaar op het product na de verstreken tijd verloren. Winnaars worden bekend gemaakt op Facebook, Instagram en op de blog twINSTYLEblog
Bij het delen van gesponsorde content, graag alvorens contact met twINSTYLEblog opnemen vóór het delen van het beeldmateriaal. Bij beeldmateriaal waarbij het watermerk is toegevoegd, deze graag behouden bij het delen.
DISCLAIMER (EN)
twINSTYLEblog works on a professional base. That means that I always do reviews due my point of view and be honest about the articles. With advertorials will be shown that it’s sponsored content. twINSTYLEblog is allowed at giveaways -when a winner doesn’t contact twINSTYLEblogwithin a term of 14 days after the winner is drawn- to chose a new winner, and the former winner loses his/her rights to claim the price. Winners will be announced on Facebook, Instagram and on the blog twINSTYLEblog
 
When sharing sponsored content; please contact twINSTYLEblog before publishing, and keep the watermark in the photomaterial.
Het is niet toegestaan om beeldmateriaal of inhoudelijke teksten zonder permissie te delen.
It is not allowed to share images or (textual) content without permission.